Destech HRC ısı geri kazanım

Günümüzde insan ömrünün büyük bir bölümü ev, ofis, fabrika gibi kapalı ortamlarda geçmekte ve iç hava kalitesinin artırılması istenmektedir. Bu sebeple ise farklı çözümler aranmaktadır. Isı Geri Kazanım Cihazları ise temelde iç ortamdan bir miktar havanın egzoz edilmesini ve dış ortamdan taze hava alınmasını sağlar. Ayrıca taze havanın filtrelenmesiyle içerisindeki toz ve partiküllerden arındırılarak egzoz edilen havanın enerjisinden yararlanmayı mümkün kılar.

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı geri kazanım cihazlarının temel ısıtma–soğutma ve havalandırma cihazlarına göre (fan-coil, kanal tipi fan, kanal tipi iç üniteler, v.s.) en temel farklılıkları iki adet fana (taze hava ve egzoz) sahip olmalarıdır. Çeşitli çalışma şartlarında her iki fanın da ayrı ayrı kumanda edilmesi gerekmektedir. Örneğin bazı durumlarda havalandırma yapılan ortamın pozitif basınca getirilmesi veya sadece egzoz yapılması istenebilir. Bu durumda her iki fan farklı devirlerde veya bir fan açık diğer fan kapalı duruma getirilmek istenmektedir.

Cihazların Temel Fonksiyonu

Enerji tasarrufu yapmak için kullanılan bu cihazlarda talep edildiği kadar havalandırma fonksiyonu oluşturulabilir. Bu sayede CO2 veya nem miktarına bağlı olarak havalandırma miktarının otomatik olarak ayarlanması sağlanabilmelidir. Bunların dışında son yönetmeliklerde plakalı ısı geri kazanım cihazlarında by-pass sisteminin olması koşulu aranmaktadır. Gerekli durumlarda taze havanın plakalı ısı eşanjöründen pas geçerek direk olarak iç ortama verilmesi şartı da getirilmiştir.

Destek Otomasyon IGK Kontrol Sistemleri için linkleri inceleyebilirsiniz.

IGK Kontrol Kartı

Kullanıcı Arayüzleri

Sensör Grubu/Aksesuarlar